6. Selviytymiskeinot

Päihteiden käyttäjien läheiset toimivat äärimmäisen stressaavassa tilanteessa sen hetkisen parhaan tietämyksensä mukaan. Jokaisella on omat selviytymiskeinonsa. Toiset hyödyntävät aina samaa keinoa, toiset puolestaan käyttävät eri keinoja vaihtelevasti. Mikään keinoista ei ole pelkästään hyvä tai huono, vaan jokaiseen sisältyy hyötyjä ja haittoja. Ei siis ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa toimia.

Selviytymiskeinosi voi olla se paras mahdollinen tähän hetkeen. Tunnistamalla erilaisia selviytymiskeinoja voit löytää parhaan tavan toimia juuri teidän tilanteessanne. Selviytymiskeinojen pohtiminen voi auttaa sinua ymmärtämään myös muiden läheisten erilaista tapaa toimia heille ominaisella tavalla.

Tämä luku selviytymiskeinoista perustuu The Addiction and the Family International Networkin (AFINetin) 5-step method -oppaisiin Käytännön vinkki -osiota lukuun ottamatta.

 

Tässä luvussa on tarkoitus:

 • tarkastella erilaisia selviytymiskeinoja, jotka ovat tyypillisiä tilanteessa, jossa läheinen käyttää päihteitä.
 • pohtia, millaisia ovat omat selviytymiskeinosi
 • tulla tietoiseksi, millaisia erilaisia selviytymiskeinoja on olemassa
 • miettiä eri keinojen hyviä ja huonoja puolia
 • pohtia, löytäisitkö uuden keinon, jota voisit kokeilla tilanteessasi

Tehtävä

 

Tämä tehtävä auttaa sinua tarkastelemaan, millä tavoin reagoit nuoren huumeiden käyttöön. Valitse jokin tilanne, jonka olet kokenut hankalaksi viime aikoina.

Pohdi ja mieti, miten toimit tilanteessa ja miltä se sinusta tuntui.

Esimerkki vaikeasta tilanteesta
Nuori pyysi rahaa ja epäilin, että hän käyttää ne huumeisiin.
Miten toimin tilanteessa?
Kieltäydyin antamasta rahaa, ettei hän voi ostaa huumeita.
Miltä tämä tuntui minusta?
Tunsin oloni helpottuneeksi, toisaalta tunsin huonoa omaatuntoa ja olin huolestunut siitä, varastaako hän.
Esimerkki vaikeasta tilanteesta
Nuori tuli kotiin päihtyneenä.
Miten toimin tilanteessa?
Seurasin ensin, selviytyykö hän itse, ja lopulta autoin hänet sänkyyn.
Miltä tämä tuntui minusta?
Olin huolestunut ja ärtynyt: miksi taas kävi näin?

Pohdi vielä seuraavia kysymyksiä:

 1. Toimitko tilanteissa aina samalla tavalla vai vaihteleeko toimintatapasi eri tilanteissa?
 2. Oletko epävarma siitä, mikä on paras keino toimia?
 3. Koetko, että voisit kokeilla erilaisia keinoja, vai ovatko käyttämäsi keinot toimivia teidän tilanteessanne?

Päihteidenkäyttäjien läheiset hyödyntävät pääsääntöisesti kolmea selviytymiskeinoa:

 1. Yritys vähentää tai muuttaa läheisen päihteiden käyttöä ja/tai sen vaikutusta muuhun perheeseen (Usein tähän viitataan termillä sitoutuva).
 2. Yritys sietää läheisen päihteiden käyttämistä (Usein tähän viitataan termillä sietävä).
 3. Yritys etäännyttää itsensä läheisen päihteiden käyttämisestä (Usein tähän viitataan termillä vetäytyvä).

Nämä kuvaukset eivät välttämättä sovi sinun tilanteeseesi. Selviytymiskeinot perustuvat läheisten kuvauksiin siitä, miten he ovat reagoineet tilanteissa.

Seuraavaksi kuvaamme selviytymiskeinoja esimerkein. Voit miettiä, miten ne sopivat juuri sinun tilanteeseesi. Muistathan, että nämä kuvaukset ovat yleisiä ja jokaisen tilanne on omanlaisensa. Olet varmasti kohdannut paljon tilanteita, joita ei ole kuvattuna tässä listauksessa.

 1. Yritän puuttua nuoren huumeiden käyttöön…   


… kontrolloimalla hänen käyttäytymistään.

…olemalla tunteellinen.

…olemalla jämäkkä.

…tukemalla häntä.

…huolehtimalla omasta ja muiden läheisten hyvinvoinnista
Olen pyytänyt häntä lupaamaan, ettei hän käytä enää huumeita.

En anna hänelle rahaa, että hän voisi ostaa huumeita.

Olen uhannut soittaa poliisille tai sosiaaliviranomaisille hänen käytöksestään.
Riitaannun nuoren kanssa kertoessani hänelle, kuinka hänen tulisi lopettaa huumeiden käyttäminen.
Annan uhkavaatimuksia, vaikka tiedän, etten pysty pitämään niitä.
Uhkaan että hylkään hänet tai satutan itseäni.
Yritän puhua nuorelle rauhallisesti ja avoimesti hänen käyttäytymisestään ja miltä se minusta tuntuu.
Kovan kurin pitäminen on paras tapa yrittää auttaa nuorta.
Hänen tulee tietää tasan tarkkaan, miltä minusta tuntuu.
Rakastan nuorta niin paljon, etten ikinä halua luopua toivosta, että hän lopettaa huumeiden käytön ja asiat palaavat siihen, miten ne ennen olivat.
Puolustan häntä, kun muut arvostelevat häntä.
Uskon, kun hän lupaa, että asiat tulevat muuttumaan.
Pidän kiinni tavanomaisista arkirutiineista huolimatta siitä, osallistuuko nuori niihin.
Pitämällä kiinni perheen rajoista.

Selviytymiskeinojen mahdolliset hyödyt ja haitat  

Hyödyt
Minusta tuntuu, että teen jotain nuoren hyväksi, ja se antaa minulle toivoa.
Tunteitteni ilmaisu saa minut tuntemaan oloni paremmaksi ja vähemmän stressaantuneeksi.
Vastuuttamalla ja kontrolloimalla nuorta annan perheelleni toivoa – emme luovuta vaan toimimme aktiivisesti tilanteen muuttamiseksi.
Perheestämme tuntuu, ettemme hylkää nuorta ja olemme lojaaleja häntä kohtaan.
Ainakin huolehdin itsestäni ja muusta perheestäni.
Haitat
Yritys kontrolloida nuoren käytöstä on hyvin stressaavaa ja kuormittavaa. Nuori vastustaa kontrollia.
Joskus nuori voi käyttäytyä hyvin loukkaavasti tai olla väkivaltainen. Minua huolestuttaa, millä tavoin hän reagoi eri tilanteissa.
Minua huolestuttaa, että nuori hermostuu rajaamisesta ja lähtee pois kotoa, ja meille ei jää mitään jäljelle.
Nuori voi suuttua, kun hänestä tuntuu, ettemme luota häneen.
Jos keskityn puolustamaan itseäni ja muuta perhettä, pelkään että nuoresta tuntuu, että hylkäämme hänet.

2. Yritän sietää nuoren huumeiden käyttöä…  


…katsomalla tilannetta ”sormien läpi”.
…vähättelemällä tai vähentämällä käytön aiheuttamien seurausten vaikutuksia.

…asettamalla nuoren tarpeet omien edelle.
En tiedä mitä tehdä, joten on parempi olla tekemättä yhtään mitään.
Minua pelottaa puuttua tilanteeseen, koska nuori hermostuu. En halua, että tilanne muuttuu kaikkien kannalta huonompaan suuntaan.
Vähättelemällä nuoren negatiivista/huonoa käyttäytymistä päihtyneenä, voin välttää selkkauksia kotona.
Siivoan jäljet, joita on jäänyt siitä, kun nuori on ollut päihtynyt/ käyttänyt huumeita.
Teen asioita nuoren puolesta.
Annan nuorelle rahaa, vaikka tiedän, että hän käyttää ne huumeisiin.
Peittelen hänen tekemisiään tai otan niistä syyt omille niskoilleni.

Selviytymiskeinojen mahdolliset hyödyt ja haitat  

Hyödyt
Kärsin vähemmän nuoren käyttäytymisestä, kun en tee mitään.
Kotona on vähemmän riitoja ja ilmapiiri vaikuttaa paremmalta, mutta usein tätä kestää vain lyhyitä ajanjaksoja.
Haitat
Kun en tee mitään, turhaudun, koska mikään ei muutu.
Asettamalla nuoren tarpeet omieni edelle minusta tuntuu hyväksikäytetyltä, eikä tilanne muutu mihinkään suuntaan.
 1. Yritän etäännyttää itseäni nuoren huumeiden käytöstä….
… välttelemällä nuorta.

… olemalla itsenäinen valinnoissani.
Minusta tuntuu, että on parempi, jos vietämme mahdollisimman vähän aikaa yhdessä. En yritä muuttaa häntä tai peitellä hänen toimintaansa.
Minulla on oma elämä elettävänä, enkä halua upota nuoren mukana.
Otan aikaa itselleni esimerkiksi harrastamalla, näkemällä ystäviä ja rentoutumalla.

Selviytymiskeinojen mahdolliset hyödyt ja haitat  

Hyödyt
Välttelemällä nuorta kotona on vähemmän jännitteitä. Minusta tuntuu, että tilanne on enemmän hallinnassani.
Nuoren vältteleminen saa minut tuntemaan erilliseksi ongelmasta ja pystyn piilottamaan sitä, miltä minusta todellisuudessa tuntuu.
Haitat
Se, ettei tee mitään, saa nuoren tuntemaan itsensä hylätyksi ja ettei hänestä välitettäisi. Tämä voi huonontaa tilannetta entisestään.
Nuori valittaa, kun yritän tehdä asioita, joista itse pidän.

Tehtävä

 

Tämä tehtävä auttaa sinua tarkastelemaan, kuinka reagoit nuoren käyttäytymiseen ja oletko tyytyväinen siihen, miten vastaat nuoren käyttäytymiseen.

Mieti jotain viime aikaisia tilanteita ja kirjoita, miten toimit niissä. Pohdi, mikä tässä tavassa toimi ja mitä ei toiminut. Oletko tyytyväinen tapaasi toimia tai haluaisitko toimia seuraavalla kerralla jotenkin toisin?

Tilanne
Esimerkki: Lapseni viettää aikaa ihmisten kanssa, joiden tiedän käyttävän huumeita
Kuinka minä reagoin?
Yritän saada hänet lupaamaan, ettei hän käytä huumeita tai vietä aikaa näiden kavereiden kanssa
Mikä toimi?
Minusta tuntuu, että teen jotain hänen hyväkseen.
Mikä ei toiminut?
Lapseni ärsyyntyy, kun puutun hänen elämäänsä ja minä paheksun hänen huumeiden käyttöään.
Miten voisin toimia seuraavalla kerralla?
Puhun hänen kanssaan tunteistani ja peloistani, pikemminkin kuin käskyttäisin häntä.

Käytännön vinkkejä  

Usein läheiset haluavat vastauksia siihen, miten tilanteessa tulisi toimia. Jokaisella perheen tilanne on erilainen, eikä ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita tai vastauksia. Jokaisen tulee löytää itselleen sopivimmat keinot. Tässä muutamia hyviksi havaittuja vinkkejä:

 • Säilytä keskusteluyhteys nuoreen.
 • Keskustelkaa saman pöydän ääressä. Jollei se onnistu, hakekaa apua ammattilaisilta.
 • On tärkeää kertoa omista tunteista, ajatuksista ja näkökulmista – älä oleta ja tulkitse, vaan kysy ja kuule.
 • Ulkopuolisen läsnäolo voi helpottaa ja jäsentää tilanteen käsittelyä.
 • Vertaisryhmästä voit saada uusia näkökulmia samassa tilanteessa olevilta.