Ensiapua läheisille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä

Mitä teemme

Vuosittain sadoissa perheissä käy ilmi, että nuori käyttää huumeita. Hätä lapsesta, pelko lapsen välittömästä kuolemasta, elämän tuhoutumisesta ja tulevaisuuden näköalattomuudesta laukaisevat kriisin. Päihteidenkäyttö vaikuttaa aina lähellä oleviin ihmisiin.
Palasista eteenpäin -hanke tarjoaa apua perheille, läheisille ja ammattilaisille, kun nuori on alkanut kokeilla tai käyttää huumeita. Hanke on Irti huumeista ry:n ja Sininauhaliiton yhteistyössä toteuttama, STEAn rahoittama ja se toimii 2019-2022.

Työskentelytapamme

 

Työskentelyn runkona on kuusiosainen Palaset-malli. Tarjoamamme tuki on lyhytkestoista, 3-4 kk ja sitä räätälöidään kunkin perheen tarpeen mukaan.

Tällä hetkellä on meneillään toinen asiakasryhmä, joka koostuu 4-5 perheestä kerrallaan. Lyhyen kriisi-intervention jälkeen perheille pyritään löytämään kullekin sopiva jatkotuki.

Lue lisää työskentelystämme >>

Tunteet

 

Kuormittavissa tilanteissa on tavallista, että koet voimakkaita tunteita ja stressiä. 

Vanhempi, läheinen, sisarus ja perhe voivat joutua äärimmäisen stressaavaan tunnesekamelskaan.

Pelko, syyllisyys, epätoivo, toivottomuus, yksinäisyys ja monenkirjavat tunteet voivat altistaa myös läheiset sairastumiselle.

Lue lisää kriisin herättämistä tunteista >>

Ammattilaisille

 

Opastamme ammattilaisia mallin käyttöönotossa ja otamme vastaan kehittämisehdotuksia.

Koulutamme ammattilaisia ja työyhteisöjä mallin käyttöön syksyllä 2021.

Mallin taustalla vaikuttaa kansainvälisesti tutkittu ja testattu Addiction and the Family International Network -verkoston 5-Step –menetelmä, johon voit tutustua alla.

Lue lisää yhteistyöstä ammattilaisten kanssa >>

Palaset-malli

Päihdehoito on usein yksilökeskeistä.

Palasista eteenpäin -hankkeessa työskennellään pääosin perheiden kanssa. Pyrimme olemaan ratkaisukeskeisiä ja  eteenpäin suuntaavia.  Työskentely kestää 3-4 kk ja etenemme alla olevan mallin mukaan. Malli on joustava: perhe voi valikoida siitä juuri itselleen sopivat vaiheet.

Palaset-mallin vaiheet

1. KARTOITUS JA KUUNTELU

1. KARTOITUS JA KUUNTELU

Kartoitetaan kokonaistilanne sekä käydään läpi ajatuksia ja toiveita työskentelylle. 

2. KRIISI JA TUNTEET

2. KRIISI JA TUNTEET

Keskustellaan kriisin olemuksesta ja sen herättämistä erilaisista tunteista. 

3. TIEDON TARJOAMINEN

3. TIEDON TARJOAMINEN

Lisätään ymmärrystä ja tietoa päihdesairaudesta, huumausaineista sekä niiden vaikutuksista.

4. SELVIYTYMISKEINOT

4. SELVIYTYMISKEINOT

Tarkastellaan henkilökohtaisia selviytymiskeinoja  yksilötapaamisissa ja keskustellaan niistä yhdessä perhetapaamisissa.

5. SOSIAALINEN TUKI

5. SOSIAALINEN TUKI

Käydään läpi yksilötapaamisilla sosiaalisten suhteiden vaikutuksia ja voimavaroja sekä niiden tarjoamaa tukea tilanteessa. 

6. JATKOTUKI

6. JATKOTUKI

Keskustellaan yhdessä verkostoista ja voimavaroista. Pohditaan työskentelyn 
vaikutuksia sekä ohjataan tarvittaessa jatkotukeen.

TAPAAMISET

 

Tapaamisten ydinajatuksena on lisätä omaa ja yhteistä ymmärrystä tilanteesta selviytymiseksi. Teemoja käsitellään yleensä läheisten yhteisillä tapaamisilla, mutta voit hakeutua työskentelyyn myös yksin.

Palaset-malli koostuu viidestä (5) perhetapaamisesta ja kahdesta (2) yksilötapaamisesta. Tämän lisäksi on mahdollisuus kahteen (2) paritapaamiseen.

Jokaisella tapaamisella keskitytään mallin yhden teeman käsittelyyn. Osa teemoista käsitellään sekä henkilökohtaisilla että yhteisillä tapaamisilla.

VERTAISTOIMINTA

 

Keskustelu muiden samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa tarjoaa uusia näkökulmia ja ratkaisukeinoja eteenpäin pääsemiseksi.

Työskentelyssä mukana olevilla on mahdollisuus osallistua kuusi (6) kertaa kokoontuvaan suljettuun vertaisryhmään. Rinnalla toimii suljettu Facebook-ryhmä.

Järjestämme kaksi kertaa vuodessa ryhmässä oleville hyvinvointipäivän Skatan tilalla Helsingin Uutelassa. Päivä tarjoaa yhdessäolon hetkiä ja rauhoittumista luonnon läheisyydessä. Päivät järjestetään 13.6. ja 12.12.

ITSEAPUOPAS

Itseapuopas tarjoaa tietoa ja tukea itsenäiseen tilanteen tarkasteluun ja pohdintaan.

Opas on tehty huumeita käyttävän nuoren läheisille, mutta siitä voi olla hyötyä myös tilanteissa, joissa muulla läheisellä on päihdeongelma.

Opas perustuu kehittämäämme Palaset -malliin. Sen runkona on käytetty kansainvälisen Addiction and the Family International Network -verkoston 5-Step –menetelmää, joka soveltuu käytettäväksi, kun läheisen ja riippuvaisen kanssakäyminen on päivittäistä.

Itseapuopas

Itseapuopas on tehty huumeita käyttävän nuoren läheisille. Oppaasta voi olla hyötyä myös tilanteissa, joissa muulla läheisellä on päihdeongelma. Pääset itseapuoppaaseen tästä >>

Ota yhteyttä

Sanna Tanskanen

Sanna Tanskanen

projektipäällikkö

Outi Partti

Outi Partti

projektityöntekijä

050 5287 979
outi.partti@irtihuumeista.fi

Asiakastilamme sijaitsevat Herttoniemessä Helsingissä, osoitteessa Hiihtäjäntie 7. 

Lue ajankohtaisia kuulumisia Facebook-sivuiltamme:


Tiedustele vapaita asiakaspaikkoja / jätä meille yhteydenottopyyntö

tai soita 044 49 18 580