Tukea läheisille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä

Mitä teemme

Vuosittain sadoissa perheissä käy ilmi, että nuori käyttää huumeita. Hätä lapsesta, pelko lapsen välittömästä kuolemasta, elämän tuhoutumisesta ja tulevaisuuden näköalattomuudesta laukaisevat kriisin. Päihteidenkäyttö vaikuttaa aina lähellä oleviin ihmisiin.

Palasista eteenpäin -hanke tarjoaa apua perheille, läheisille ja ammattilaisille, kun nuori on alkanut kokeilla tai käyttää huumeita. Hanke on Irti huumeista ry:n ja Sininauhaliiton yhteistyössä toteuttama, STEAn rahoittama ja se toimii 2019-2022.

Työskentelymme

 

Työskentelyn runkona on kuusiosainen Palaset-malli. Tarjoamamme tuki on lyhytkestoista, 3-4 kk . Tuki räätälöidään kunkin perheen / läheisten tarpeen mukaan.

Tällä hetkellä on meneillään viides ja hankkeen viimeinen asiakasryhmä, jossa on 5 perhettä. Lyhyen kriisi-intervention jälkeen heille pyritään löytämään sopiva jatkotuki.

Tunteet

 

Kuormittavissa tilanteissa on tavallista kokea voimakkaita tunteita ja stressiä.

Vanhempi, sisarus tai muu läheinen voi joutua äärimmäisen stressaavaan tunnesekamelskaan.

Pelko, syyllisyys, epätoivo, toivottomuus ja  yksinäisyys voivat altistaa myös läheiset sairastumiselle.

Lisää aiheesta itseapuoppaassamme>>

Ammattilaisille

 

Opastamme ammattilaisia mallimme käyttöönotossa ja otamme vastaan kehittämisehdotuksia.

Koulutamme ammattilaisia ja työyhteisöjä mallin käyttöön syksyllä 2021. Lue lisää täältä.

Mallin taustalla vaikuttaa kansainvälisesti tutkittu ja testattu Addiction and the Family International Network -verkoston 5-Step –menetelmä, johon voit tutustua alla.

Palaset-malli

Päihdehoito on usein yksilökeskeistä. Palasista eteenpäin -hankkeessa työskennellään perheiden tai muiden läheisten kanssa. Pyrimme olemaan ratkaisukeskeisiä ja  eteenpäin suuntaavia.  Työskentely kestää 3-4 kk ja etenemme alla olevan mallin mukaan. Malli on joustava: siitä voi valikoida juuri itselleen sopivat vaiheet.

Palaset-mallin vaiheet

1. KARTOITUS JA KUUNTELU

1. KARTOITUS JA KUUNTELU

Kartoitetaan kokonaistilanne sekä käydään läpi ajatuksia ja toiveita työskentelylle. 

2. KRIISI JA TUNTEET

2. KRIISI JA TUNTEET

Keskustellaan kriisin olemuksesta ja sen herättämistä erilaisista tunteista. 

3. TIEDON TARJOAMINEN

3. TIEDON TARJOAMINEN

Lisätään ymmärrystä ja tietoa päihdesairaudesta, huumausaineista sekä niiden vaikutuksista.

4. SELVIYTYMISKEINOT

4. SELVIYTYMISKEINOT

Tarkastellaan henkilökohtaisia selviytymiskeinoja yksilötapaamisissa ja keskustellaan niistä yhdessä perheiden tai läheisten tapaamisissa.

5. SOSIAALINEN TUKI

5. SOSIAALINEN TUKI

Yksilötapaamisissa käydään läpi sosiaalisten suhteiden vaikutuksia ja voimavaroja sekä niiden tarjoamaa tukea tilanteessa. 

6. JATKOTUKI

6. JATKOTUKI

Keskustellaan yhdessä verkostoista ja voimavaroista. Pohditaan työskentelyn 
vaikutuksia sekä ohjataan tarvittaessa jatkotukeen.

TAPAAMISET

 

Tapaamisten ydinajatuksena on lisätä omaa ja yhteistä ymmärrystä tilanteesta selviytymiseksi. Teemoja käsitellään yleensä läheisten yhteisillä tapaamisilla, mutta työskentelyyn voi hakeutua myös yksin.

Palaset-malli koostuu viidestä (5) läheistapaamisesta ja kahdesta (2) yksilötapaamisesta. Tämän lisäksi on mahdollisuus kahteen (2) paritapaamiseen.

Jokaisella tapaamisella keskitytään mallin yhden teeman käsittelyyn. Osa teemoista käsitellään sekä henkilökohtaisilla että yhteisillä tapaamisilla.

VERTAISTOIMINTA

 

Keskustelu muiden samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa tarjoaa uusia näkökulmia ja ratkaisukeinoja eteenpäin pääsemiseksi.

Työskentelyssä mukana olevilla on mahdollisuus osallistua kuusi (6) kertaa kokoontuvaan suljettuun vertaisryhmään. Rinnalla toimii suljettu Facebook-ryhmä.

Järjestämme kaksi kertaa vuodessa ryhmässä oleville hyvinvointipäivän Skatan tilalla Helsingin Uutelassa. Päivä tarjoaa yhdessäolon hetkiä ja rauhoittumista luonnon läheisyydessä.

 

ITSEAPUOPAS

Itseapuopas tarjoaa tietoa ja tukea itsenäiseen tilanteen tarkasteluun ja pohdintaan.

Opas on tehty huumeita käyttävän nuoren läheisille, mutta siitä voi olla hyötyä myös tilanteissa, joissa muulla läheisellä on päihdeongelma.

Opas perustuu kehittämäämme Palaset -malliin. Sen runkona on käytetty kansainvälisen Addiction and the Family International Network -verkoston 5-Step –menetelmää, joka soveltuu käytettäväksi, kun läheisen ja riippuvaisen kanssakäyminen on päivittäistä.

Itseapuopas

Itseapuopas on tehty huumeita käyttävän nuoren läheisille. Oppaasta voi olla hyötyä myös tilanteissa, joissa muulla läheisellä on päihdeongelma. Pääset itseapuoppaaseen tästä >>

Ota yhteyttä

Sanna Tanskanen

Sanna Tanskanen

projektipäällikkö

Outi Partti

Outi Partti

projektityöntekijä

Tiina Haajanen

Tiina Haajanen

projektityöntekijä

Asiakastilamme sijaitsevat Herttoniemessä Helsingissä, osoitteessa Hiihtäjäntie 7. 

Lue ajankohtaisia kuulumisia Facebook-sivuiltamme:


Tiedustele koulutuksistamme / jätä meille yhteydenottopyyntö

tai soita 044 49 18 580