Ensiapua perheille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä

Mitä teemme

Vuosittain sadoissa perheissä käy ilmi, että nuori käyttää huumeita. Hätä lapsesta, pelko lapsen välittömästä kuolemasta, elämän tuhoutumisesta ja tulevaisuuden näköalattomuudesta laukaisevat kriisin. Päihteidenkäyttö vaikuttaa aina lähellä oleviin ihmisiin.
Palasista eteenpäin -hanke tarjoaa apua perheille, läheisille ja ammattilaisille, kun nuori on alkanut kokeilla tai käyttää huumeita. Hanke on Irti huumeista ry:n ja Sininauhaliiton yhteistyössä toteuttama, STEAn rahoittama ja se toimii 2019-2022.

tule pohtimaan tilannetta itsenäisesti, perheenä, pariskuntana tai kaverina

Päihteiden käyttöön liittyy usein syyllisyyttä ja häpeää. Sinusta voi tuntua, ettei ole ketään kenelle puhua. 

Monet läheiset painivat samojen haasteiden kanssa. 

jokainen tilanne on ainutlaatuinen

Kuormittavissa tilanteissa on tavallista, että koet voimakkaita tunteita ja stressiä. On monenlaisia tapoja selviytyä – ei ole oikeaa tai väärää tapaa. Jokaisen tarina on erilainen – ainutlaatuinen. 

Ammattilainen, olemme myös sinua varten

Jos sinulla on asiakas, joka hyötyy Palasista eteenpäin -työskentelystä tai haluat itse kokeilla Palaset-mallia, ota yhteyttä!

Palaset-malli

Päihdehoito on usein yksilökeskeistä. Palasista eteenpäin -hankkeessa työskennellään pääosin perheiden kanssa. Pyrimme olemaan ratkaisukeskeisiä ja  eteenpäin suuntaavia.  Työskentely kestää 3-4 kk ja etenemme alla olevan mallin mukaan. Malli on joustava: perhe voi valikoida siitä juuri itselleen sopivat vaiheet.

Palaset-mallin vaiheet

1. KARTOITUS JA KUUNTELU

Kartoitetaan kokonaistilanne sekä käydään läpi ajatuksia ja toiveita työskentelylle. 

2. KRIISI JA TUNTEET
Keskustellaan kriisin olemuksesta ja sen herättämistä erilaisista tunteista.
3. TIEDON TARJOAMINEN

Lisätään ymmärrystä ja tietoa päihdesairaudesta, huumausaineista sekä niiden vaikutuksista. 

4. SELVIYTYMISKEINOT

Tarkastellaan henkilökohtaisia selviytymiskeinoja  yksilötapaamisissa ja keskustellaan niistä yhdessä perhetapaamisissa. 

5. SOSIAALINEN TUKI

Käydään läpi yksilötapaamisilla sosiaalisten suhteiden vaikutuksia ja voimavaroja sekä niiden tarjoamaa tukea tilanteessa.  

6. JATKOTUKI

Keskustellaan yhdessä verkostoista ja voimavaroista. Pohditaan työskentelyn vaikutuksia sekä ohjataan tarvittaessa jatkotukeen. 

TAPAAMISET

Tapaamisten ydinajatuksena on lisätä omaa ja yhteistä ymmärrystä tilanteesta selviytymiseksi. Teemoja käsitellään yleensä läheisten yhteisillä tapaamisilla, mutta voit hakeutua työskentelyyn myös yksin.

Palaset-malli koostuu viidestä (5) perhetapaamisesta ja kahdesta (2) yksilötapaamisesta. Tämän lisäksi on mahdollisuus kahteen (2) paritapaamiseen.

Jokaisella tapaamisella keskitytään mallin yhden teeman käsittelyyn. Osa teemoista käsitellään sekä henkilökohtaisilla että yhteisillä tapaamisilla.  

VERTAISTOIMINTA

Keskustelu muiden samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa tarjoaa uusia näkökulmia ja ratkaisukeinoja eteenpäin pääsemiseksi.

Työskentelyssä mukana olevilla on mahdollisuus osallistua kuusi (6) kertaa kokoontuvaan suljettuun vertaisryhmään. Rinnalla toimii suljettu Facebook-ryhmä.

Järjestämme kaksi kertaa vuodessa ryhmässä oleville hyvinvointipäivän Skatan tilalla Helsingin Uutelassa. Päivä tarjoaa yhdessäolon hetkiä ja rauhoittumista luonnon läheisyydessä. Päivät järjestetään 13.6. ja 12.12.

ITSEAPUOPAS

Itseapuopas tarjoaa tietoa ja tukea itsenäiseen tilanteen tarkasteluun ja pohdintaan.

Itseapuopas julkaistaan helmikuun 2020 aikana näillä sivuilla.

Itseapuopas

Itseapuopas on tehty huumeita käyttävän nuoren läheisille. Oppaasta voi olla hyötyä myös tilanteissa, joissa muulla läheisellä on päihdeongelma. Itseapuopas julkaistaan helmikuussa 2020.

Ota yhteyttä

Sanna Tanskanen

Sanna Tanskanen

projektityöntekijä

Anu Kivistö

Anu Kivistö

projektipäällikkö

Tiedustele vapaita asiakaspaikkoja / jätä meille yhteydenottopyyntö

tai soita 044 49 18 580