Ensiapua perheille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä

Mitä teemme

Vuosittain sadoissa perheissä käy ilmi, että nuori käyttää huumeita. Hätä lapsesta, pelko lapsen välittömästä kuolemasta, elämän tuhoutumisesta ja tulevaisuuden näköalattomuudesta laukaisevat kriisin. Päihteidenkäyttö vaikuttaa aina lähellä oleviin ihmisiin.
Palasista eteenpäin -hanke tarjoaa apua perheille, läheisille ja ammattilaisille, kun nuori on alkanut kokeilla tai käyttää huumeita. Hanke on Irti huumeista ry:n ja Sininauhaliiton yhteistyössä toteuttama, STEAn rahoittama ja se toimii 2019-2022.

Työskentelytapamme

Tule pohtimaan tilannetta itsenäisesti, perheenä, pariskuntana tai kaverina

Päihteiden käyttöön liittyy usein syyllisyyttä ja häpeää. Sinusta voi tuntua, ettei ole ketään kenelle puhua.

Monet läheiset painivat samojen haasteiden kanssa. Kun tilanne kuormittaa ja vaikeuttaa arjessa selviytymistä, voit saada tukea.

Palasista eteenpäin -hankkeen apu pähkinänkuoressa:

 • Työskentely kestää 3-4 kk
 • Nuori voi olla enintään 29-vuotias ja hän voi osallistua halutessanne työskentelyyn
 • Läheinen voi olla perheenjäsen tai muu läheinen, jonka jaksamiseen ja hyvinvointiin nuoren päihteiden käyttö vaikuttaa. Joskus läheinen on ystävä, isovanhempi tai kummi.
 • Työskentelyssä pääset jakamaan kokemuksia myös muiden perheiden kanssa vertaisryhmässä

Työskentelyssämme on tärkeää: 

 • Kuulla perheen tarina jokaisen näkökulmasta
 • Pohtia kriisin herättämiä tunteita ja niiden käsittelyä
 • Tarjota tietoa päihdesairaudesta ja päihteistä
 • Tarkastella keinoja eteenpäin pääsemiseksi ja löytää omia ratkaisuja tilanteeseen
 • Hyödyntää olemassa olevia verkostoja, vahvuuksia ja voimavaroja 
 • Löytää tarpeenmukainen jatkotuki
 • Tasapainottaa perheen ja läheisten tilannetta
Tunteet

Jokainen tilanne on ainutlaatuinen

Kuormittavissa tilanteissa on tavallista, että koet voimakkaita tunteita ja stressiä. On monenlaisia tapoja selviytyä – ei ole oikeaa tai väärää tapaa. Jokaisen tarina on erilainen – ainutlaatuinen.

Vanhempi, läheinen, sisarus ja perhe voivat joutua äärimmäisen stressaavaan tunnesekamelskaan ja kriisi synnyttää ahdinkoa. Pelko, syyllisyys, epätoivo, toivottomuus, yksinäisyys ja monenkirjavat tunteet, joita tavanomaisesti tilanteessa koetaan, voivat altistaa myös läheiset sairastumiselle.

Et ole yksin!

Tilannetta tarkastelemalla, tiedon lisääntymisellä, tunteiden ja kriisin käsittelyllä, pohtimalla selviytymiskeinoja ja sosiaalisia tukiverkostoja, voimme yhdessä löytää voimavaroja ja keinoja päästä eteenpäin. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen voi vaikuttaa nuoren avun vastaanottamiseen positiivisesti.  

Ammattilaiselle


Ammattilainen, olemme myös sinua varten

Mikäli sinulla on asiakas, joka hyötyy Palaset -mallin mukaisesta työskentelystä, voit ohjata hänet palveluihimme.

Kehitämme ja pilotoimme uutta strukturoitua Palaset asiakastyön mallia, joka soveltuu erilaisiin työskentely-ympäristöihin.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kokeilla mallin käyttöönottoa omassa toimintaympäristössäsi – opastamme mielellämme mallin käyttöönotossa ja otamme vastaan kehittämisehdotuksesi. Koulutamme ammattilaisia ja työyhteisöjä mallin käyttöön syksyllä 2021.

Mallin taustalla vaikuttaa kansainvälisesti tutkittu ja testattu Addiction and the Family International Network -verkoston 5-Step –menetelmä.

Tutustu Palaset-malliin ja lähde mukaan kehittämään

 

Päihdehoito on usein yksilökeskeistä. Palasista eteenpäin -hankkeessa työskennellään pääosin perheiden kanssa. Pyrimme olemaan ratkaisukeskeisiä ja  eteenpäin suuntaavia.  Työskentely kestää 3-4 kk ja etenemme alla olevan mallin mukaan. Malli on joustava: perhe voi valikoida siitä juuri itselleen sopivat vaiheet. Tutustu malliin lisää alempana sivuilla.

 

Palaset-malli

Päihdehoito on usein yksilökeskeistä. Palasista eteenpäin -hankkeessa työskennellään pääosin perheiden kanssa. Pyrimme olemaan ratkaisukeskeisiä ja  eteenpäin suuntaavia.  Työskentely kestää 3-4 kk ja etenemme alla olevan mallin mukaan. Malli on joustava: perhe voi valikoida siitä juuri itselleen sopivat vaiheet.

Palaset-mallin vaiheet

1. KARTOITUS JA KUUNTELU

1. KARTOITUS JA KUUNTELU

Kartoitetaan kokonaistilanne sekä käydään läpi ajatuksia ja toiveita työskentelylle. 

2. KRIISI JA TUNTEET

2. KRIISI JA TUNTEET

Keskustellaan kriisin olemuksesta ja sen herättämistä erilaisista tunteista. 

3. TIEDON TARJOAMINEN

3. TIEDON TARJOAMINEN

Lisätään ymmärrystä ja tietoa päihdesairaudesta, huumausaineista sekä niiden vaikutuksista.

4. SELVIYTYMISKEINOT

4. SELVIYTYMISKEINOT

Tarkastellaan henkilökohtaisia selviytymiskeinoja  yksilötapaamisissa ja keskustellaan niistä yhdessä perhetapaamisissa.

5. SOSIAALINEN TUKI

5. SOSIAALINEN TUKI

Käydään läpi yksilötapaamisilla sosiaalisten suhteiden vaikutuksia ja voimavaroja sekä niiden tarjoamaa tukea tilanteessa. 

6. JATKOTUKI

6. JATKOTUKI

Keskustellaan yhdessä verkostoista ja voimavaroista. Pohditaan työskentelyn 
vaikutuksia sekä ohjataan tarvittaessa jatkotukeen.

TAPAAMISET

Tapaamisten ydinajatuksena on lisätä omaa ja yhteistä ymmärrystä tilanteesta selviytymiseksi. Teemoja käsitellään yleensä läheisten yhteisillä tapaamisilla, mutta voit hakeutua työskentelyyn myös yksin.

Palaset-malli koostuu viidestä (5) perhetapaamisesta ja kahdesta (2) yksilötapaamisesta. Tämän lisäksi on mahdollisuus kahteen (2) paritapaamiseen.

Jokaisella tapaamisella keskitytään mallin yhden teeman käsittelyyn. Osa teemoista käsitellään sekä henkilökohtaisilla että yhteisillä tapaamisilla.  

VERTAISTOIMINTA

Keskustelu muiden samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa tarjoaa uusia näkökulmia ja ratkaisukeinoja eteenpäin pääsemiseksi.

Työskentelyssä mukana olevilla on mahdollisuus osallistua kuusi (6) kertaa kokoontuvaan suljettuun vertaisryhmään. Rinnalla toimii suljettu Facebook-ryhmä.

Järjestämme kaksi kertaa vuodessa ryhmässä oleville hyvinvointipäivän Skatan tilalla Helsingin Uutelassa. Päivä tarjoaa yhdessäolon hetkiä ja rauhoittumista luonnon läheisyydessä. Päivät järjestetään 13.6. ja 12.12.

ITSEAPUOPAS

Itseapuopas tarjoaa tietoa ja tukea itsenäiseen tilanteen tarkasteluun ja pohdintaan.

Pääset itseapuoppaaseen tästä >>

Itseapuopas

Itseapuopas on tehty huumeita käyttävän nuoren läheisille. Oppaasta voi olla hyötyä myös tilanteissa, joissa muulla läheisellä on päihdeongelma. Pääset itseapuoppaaseen tästä >>

Ota yhteyttä

Sanna Tanskanen

Sanna Tanskanen

projektipäällikkö

Outi Partti

Outi Partti

projektityöntekijä

050 5287 979
outi.partti@irtihuumeista.fi

Asiakastilamme sijaitsevat Herttoniemessä Helsingissä, osoitteessa Hiihtäjäntie 7. 

Lue ajankohtaisia kuulumisia Facebook-sivuiltamme:


Tiedustele vapaita asiakaspaikkoja / jätä meille yhteydenottopyyntö

tai soita 044 49 18 580