Itseapuopas on tehty huumeita käyttävän nuoren läheisille. Oppaasta voi olla hyötyä myös silloin,  kun muulla läheisellä on haitallista päihteiden käyttöä. Läheinen voi olla kuka tahansa, johon nuoren päihteiden käyttö vaikuttaa.

Opas perustuu kehittämäämme Palaset-malliin. Runkona on käytetty Addiction and the Family International Network -verkoston 5-Step -menetelmää, joka soveltuu käytettäväksi, kun läheisen ja riippuvaisen kanssakäyminen on päivittäistä. Itseapuopasta kehitetään koko Palasista eteenpäin -hankkeen ajan. Tämä on itseapuoppaan ensimmäinen versio. Otamme oppaasta mielellämme palautetta vastaan >>