Ammattilainen, olemme myös sinua varten

Kehitämme ja pilotoimme uutta strukturoitua Palaset asiakastyön mallia, joka soveltuu erilaisiin työskentely-ympäristöihin.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kokeilla mallin käyttöönottoa omassa toimintaympäristössäsi – opastamme mielellämme mallin käyttöönotossa ja otamme vastaan kehittämisehdotuksesi. Koulutamme ammattilaisia ja työyhteisöjä mallin käyttöön syksyllä 2021.

Mallin taustalla vaikuttaa kansainvälisesti tutkittu ja testattu Addiction and the Family International Network -verkoston 5-Step –menetelmä.

Tutustu Palaset-malliin ja lähde mukaan kehittämään! 

Päihdehoito on usein yksilökeskeistä. Palasista eteenpäin -hankkeessa työskennellään pääosin perheiden kanssa. Pyrimme olemaan ratkaisukeskeisiä ja  eteenpäin suuntaavia.  Työskentely kestää 3-4 kk ja etenemme alla olevan mallin mukaan. Malli on joustava: perhe voi valikoida siitä juuri itselleen sopivat vaiheet.

Palaset-mallin vaiheet

1. KARTOITUS JA KUUNTELU

Kartoitetaan kokonaistilanne sekä käydään läpi ajatuksia ja toiveita työskentelylle. 

2. KRIISI JA TUNTEET
Keskustellaan kriisin olemuksesta ja sen herättämistä erilaisista tunteista.
3. TIEDON TARJOAMINEN

Lisätään ymmärrystä ja tietoa päihdesairaudesta, huumausaineista sekä niiden vaikutuksista. 

4. SELVIYTYMISKEINOT

Tarkastellaan henkilökohtaisia selviytymiskeinoja  yksilötapaamisissa ja keskustellaan niistä yhdessä perhetapaamisissa. 

5. SOSIAALINEN TUKI

Käydään läpi yksilötapaamisilla sosiaalisten suhteiden vaikutuksia ja voimavaroja sekä niiden tarjoamaa tukea tilanteessa.  

6. JATKOTUKI

Keskustellaan yhdessä verkostoista ja voimavaroista. Pohditaan työskentelyn vaikutuksia sekä ohjataan tarvittaessa jatkotukeen. 

TAPAAMISET

Tapaamisten ydinajatuksena on lisätä omaa ja yhteistä ymmärrystä tilanteesta selviytymiseksi. Teemoja käsitellään yleensä läheisten yhteisillä tapaamisilla, mutta voit hakeutua työskentelyyn myös yksin.

Palaset-malli koostuu viidestä (5) perhetapaamisesta ja kahdesta (2) yksilötapaamisesta. Tämän lisäksi on mahdollisuus kahteen (2) paritapaamiseen.

Jokaisella tapaamisella keskitytään mallin yhden teeman käsittelyyn. Osa teemoista käsitellään sekä henkilökohtaisilla että yhteisillä tapaamisilla.  

VERTAISTOIMINTA

Keskustelu muiden samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa tarjoaa uusia näkökulmia ja ratkaisukeinoja eteenpäin pääsemiseksi.

Työskentelyssä mukana olevilla on mahdollisuus osallistua kuusi (6) kertaa kokoontuvaan suljettuun vertaisryhmään. Rinnalla toimii suljettu Facebook-ryhmä.

Järjestämme kaksi kertaa vuodessa myös hyvinvointipäivän. Päivä tarjoaa yhdessäolon hetkiä ja rauhoittumista luonnon läheisyydessä.

ITSEAPUOPAS

Itseapuopas tarjoaa tietoa ja tukea itsenäiseen tilanteen tarkasteluun ja pohdintaan.

Ota yhteyttä

Sanna Tanskanen

Sanna Tanskanen

projektipäällikkö

Outi Partti

Outi Partti

projektityöntekijä

050 5287 979
outi.partti@irtihuumeista.fi

Jätä meille yhteydenottopyyntö