8. Apua elämäntilanteeseen

Nuoren huumeiden käytön synnyttämä kriisi vaikuttaa monin eri tavoin läheisten jaksamiseen ja hyvinvointiin. Voimavarojen ehtyessä ja omien keinojen loppuessa on tärkeää keskittyä omaan avun saamiseen. Vaikka nuori ei tunnista avuntarvettaan, läheisten kannattaa hakeutua avun piiriin ennaltaehkäistäkseen oman uupumistaan. Usein läheisten voimaantuessa myös nuori voi motivoitua avun vastaanottamiseen.

Tässä luvussa on tarkoitus:

  • pohtia, millaista apua tarvitset
  • miettiä, miten oppaan läpikäyminen on voinut vaikuttaa tilanteeseesi
  • kertoa tarjolla olevista palveluista
  • tarjota harjoituksia ja testejä jaksamisen tueksi.

Osa läheisistä kokee, että omatoiminen tilanteen tarkastelu auttaa. Toisille sopii lyhyempi tuki. Osa hyötyy pidemmästä työskentelystä. Joissakin tilanteissa voidaan tarvita monenlaista tukea.

Tehtävä

Pohdi omaa avuntarvettasi seuraavien kysymysten avulla:

  • Millaisesta avusta hyötyisit?
  • Mitä voit tehdä saadaksesi tätä apua?
  • Haluaako läheiseni apua? Mitä voin tehdä tämän asian suhteen?
  • Millaisesta avusta muut läheiseni hyötyisivät? Mitä voin tehdä sen eteen?

(The Addiction and the Family International Network (AFINet) 2017a.)

Luvun 9 Linkit-osioon on koottu tietoa erilaisista tukimuodoista.


On monia asioita, joita olet voinut oivaltaa perehdyttyäsi tähän oppaaseen:
Minulla on enemmän ymmärrystä, miten nuoren tilanne on vaikuttanut minuun ja nuoren läheisiin.

(Mukaellen The Addiction and the Family International Network (AFINet) 2017a.) 

Jokaisen perheen elämäntarina ja tilanne on erilainen ja ainutlaatuinen.

Toivomme, että olet oivaltanut, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa tuntea, selviytyä tai toimia.

Jokainen toimii äärimmäisen stressaavassa tilanteessa parhaan mahdollisen kykynsä mukaan.

Monet läheiset ovat samassa tilanteessa kanssasi.

Et ole yksin, asioihin voi saada apua.