8. Apua elämäntilanteeseen

Nuoren huumeidenkäytön synnyttämä kriisi vaikuttaa monin eri tavoin läheisten jaksamiseen ja hyvinvointiin. Voimavarojen ehtyessä ja omien keinojen loppuessa on tärkeää keskittyä omaan avun saamiseen. Vaikka nuori ei tunnista avuntarvettaan, läheisten kannattaa hakeutua avun piiriin ennaltaehkäistäkseen oman uupumistaan. Usein läheisten voimaantuessa myös nuori voi motivoitua avun vastaanottamiseen.

Tässä luvussa on tarkoitus:

  • pohtia, millaista apua tarvitset
  • miettiä, miten oppaan läpikäyminen on voinut vaikuttaa tilanteeseesi
  • kertoa tarjolla olevista palveluista
  • tarjota harjoituksia ja testejä jaksamisen tueksi.

Osa läheisistä kokee, että omatoiminen tilanteen tarkastelu auttaa. Toisille sopii lyhyempi tuki. Osa hyötyy pidemmästä työskentelystä. Joissakin tilanteissa voidaan tarvita monenlaista tukea.

 

 

“Etsin itselleni apua, kun epäilykseni olivat vahvoja. Tunsin valtavaa tarvetta saada avata tilannettani ja löytää tukea epäilyksilleni. Luulin jo tulevani hulluksi, tunne oli niin vahva.

Pääsin mukaan Palasista eteenpäin -ohjelmaan, jossa sain keskustella ja käydä koko tunneskaalani läpi. Opin käymään keskustelua huumenuoren kanssa ja sain tietoa siitä, miten eri tavalla perheenjäsenet voivat käsitellä asiaa. Se oli elämäni kauhein päivä, kun tajusin epäilysteni olevan oikeassa ja nuoren käyttävän huumeita. Toisaalta oli jopa helpottavaa saada tietää, etten ollutkaan tulossa hulluksi. Palasista eteenpäin -työskentelyn kautta saamani tukiverkko on ollut korvaamaton omien tunteiden hyväksymisessä, toisten tunteiden ymmärtämisessä, sekä kriisissä elämisen ja siitä selviämisen tukemisessa.” -Huumeita käyttävän nuoren äiti

Tehtävä

 

Pohdi omaa avuntarvettasi seuraavien kysymysten avulla:

  • Millaisesta avusta hyötyisit?
  • Mitä voit tehdä saadaksesi tätä apua?
  • Haluaako läheiseni apua? Mitä voin tehdä tämän asian suhteen?
  • Millaisesta avusta muut läheiseni hyötyisivät? Mitä voin tehdä sen eteen?

(The Addiction and the Family International Network (AFINet) 2017a.)

Luvun 9 Linkit-osioon on koottu tietoa erilaisista tukimuodoista.

On monia asioita, joita olet voinut oivaltaa perehdyttyäsi tähän oppaaseen:

(Mukaillen The Addiction and the Family International Network (AFINet) 2017a.) 

Jokaisen perheen elämäntarina ja tilanne on erilainen ja ainutlaatuinen.

Toivomme, että olet oivaltanut, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa tuntea, selviytyä tai toimia.

Jokainen toimii äärimmäisen stressaavassa tilanteessa parhaan mahdollisen kykynsä mukaan.

Monet läheiset ovat samassa tilanteessa kanssasi.

Et ole yksin, asioihin voi saada apua.