1. itseapuoppaan tarkoitus ja käyttö

Itseapuoppaan tarkoitus on

  • tarjota tietoa päihdesairaudesta, kriisistä ja niiden herättämistä tunteista sekä vaikutuksista perheeseen ja läheisiin.
  • lisätä ymmärrystä, miten läheisen päihteidenkäyttö vaikuttaa sinuun ja perheeseesi.
  • auttaa ymmärtämään, millaisia haasteita ihmiset yleensä näissä tilanteissa kohtaavat.
  • pohtia keinoja, miten voit selviytyä tilanteessa.
  • auttaa huomaamaan, ettei ole oikeaa tai väärää tapaa toimia, on vain erilaisia keinoja eri tilanteissa.
  • auttaa huomaamaan, ettet ole yksin, monet muutkin kamppailevat samojen haasteiden kanssa.
  • kiinnittää huomiota omaan jaksamiseen ja voimavaroihin.
  • tarjota tietoa avunsaantimahdollisuuksista.
  • toimia tukimateriaalina Palasista eteenpäin -työskentelyssä.

Opas voi auttaa sinua ymmärtämään, miten reagoit nuoren huumeiden käyttöön sekä millaisia erilaisia selviytymiskeinoja tilanteessa voi olla. Oppaassa käydään läpi omien voimavarojen ylläpitämisen tärkeyttä vaikean elämäntilanteen keskellä.

Oman hyvinvoinnin lisääntyminen voi vaikuttaa positiivisesti myös muiden hyvinvointiin. (The Addiction and the Family International Network (AFINet) 2017a.)

Oppaassa ei tarjota valmiita vastauksia, vaan se auttaa sinua pohtimaan, millainen on sinun ja läheistesi tarina, ja mitkä ovat sinulle sopivia keinoja toimia. Muistathan, että jokainen tilanne on ainutlaatuinen ja on monia tapoja selvitä. Et ole yksin ja voit päästä eteenpäin.

Opas toimii apuvälineenä tilanteen itsenäiseen tarkasteluun. Sen lukeminen voi aiheuttaa monenlaisia, jopa ahdistavia tuntemuksia.

Lukemisesta voi pitää taukoa ja voi olla hyvä jakaa ajatuksia jonkun muun kanssa. Tarvittaessa kannattaa hakeutua keskustelemaan ulkopuolisen  ammattilaisen kanssa. (The Addiction and the Family International Network (AFINet) 2017a.)

 

On monia syitä siihen, miksi voit lukea tätä opasta. Pohdi, kuinka moni alla mainituista kohdista sopii sinun tilanteeseesi.

Mitä useamman kohdan rastitit, sitä tärkeämpää on, että haet apua myös itsellesi.