Aalto, M
., Alho, H& Niemelä, S. (toim.) 2018: Huume- ja lääkeriippuvuudet. Duodecim, Helsinki.  

Aalto, M. Alho, H& NiemeläS. 2018: Huumeiden ja lääkkeiden käyttö sosiaalisena ja kansanterveydellisenä ongelmana. Teoksessa Aalto, M., Alho, H. & Niemelä, S. (toim.) 2018: Huume- ja lääkeriippuvuudet. Duodecim, Helsinki.  

The Addiction and the Family International Network (AFINet) 2017a: Alcohol, Drugs, the Family and YOU: A Self-Help Handbook for Family Members. 3th edition. [Viitattu 29.1.2020]
https://www.afinetwork.info/docs/5-step/5-Step%20Self-help%20Handbook%203rd%20edition%20v1.1%20%205Feb17.pdf  

The Addiction and the Family International Network (AFINet) 2017b: Responding to Alcohol and Drug Problems in the Family: The 5-Step Method Practitioner Handbook A handbook for people trained to deliver the 5-Step Method. 3th edition. [Viitattu 29.1.2020]
https://www.afinetwork.info/docs/5-step/5-Step%20Practitioner%20Handbook%203rd%20edition%20v1.1%2031July17.pdf

5– Step Methodin työkirjat perustuvat useiden henkilöiden panokseen. Erityisesti niiden kehittämiseen ovat osallistuneet Alex Copello, Eva Copello, Sarah GalvaniAkanidomo IbangaMyaKrishnan, Jan Larkin, Majid Mahmood ja Ed Sipler.

Ford, B., Lam, P., John, OMauss, I. 2018: The Psychological Health Benefits of Accepting Negative Emotions and Thoughts: Laboratory, Diary, and Longitudinal Evidence. Journal of Personality and Social Psychology 2018, Vol. 115, No. 6, 1075–1092. American Psychological Association.  [Viitattu 29.1.2020]
https://eerlab.berkeley.edu/pdf/papers/Ford_etal_inpress_Acceptance2.pdf

Johnson, Susan M. 2012: Kunpa sinut tuntisin paremmin. Keskustelemalla tunnekeskeiseen parisuhteeseen. Bookwell Oy, Jyväskylä.

Jääskinen, Anne-Mari 2017: Mitä  rageet?: lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen. Lasten Keskus, Helsinki. 

Karjalainen, K., Hakkarainen, P. & Salasuo, M. THL 25.02.2019: Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2018. Tilastoraportti 1/2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 25.02.2019. [Viitattu 29.1.2020]
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137660/Suomalaisten_huumeiden_k%c3%a4ytt%c3%b6_ja_huumeasenteet_2018_tilastoraportti.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Kivinen, S., Hägglund, H., Söderholm, P. & Kujala, V2012: Voikukkia -vertaistukiryhmät: Opas sijoitettujen lasten vanhempien vertaistukiryhmien perustamiseen ja ohjaamiseen. Voikukkia verkostohanke, Helsinki.  

Klatte, Bill & Thompson, Kate 2010: Lähimmäinen ongelmana – Lopeta murehtiminen näillä konsteilla pärjäät. Fabella, Lahti. 

KumarSameet M2005: Grieving MindfullyA Compassionate and Spiritual Guide to Coping with Loss. New Harbinger  Publication, Oakland. 

Leskinen, M., Lassila, A., Kalamaa A-M. & Rytkölä, E. 2003: Perhekeskeisen huumetyön opas. Irti Huumeista ry, Helsinki. 

Mielenterveystalo 2019:  Päihdeongelmat. [Viitattu 4.2.2020]
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/tietoa_oireista/Pages/paihdeongelmat.aspx

Mieli Suomen Mielenterveys ry 2019: Shokista uuteen alkuun. [Viitattu 4.2.2020]
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/kriisit/shokista-uuteen-alkuun

Niemelä, Solja 2018: Nuoret ja huumeet. Teoksessa Aalto, M., Alho, H. & Niemelä, S. (toim.) 2018: Huume- ja lääkeriippuvuudet. Duodecim, Helsinki. 

NeffKristin D. KnoxMarissa C. 2017Self-Compassion. [Viitattu 4.2.2020]
https://self-compassion.org/wp-content/uploads/2017/09/Neff.Knox2017.pdf 

Palosaari, Eija 2008: Lupa särkyä. Kriisistä elämäänEdita Publishing Oy, Helsinki. 

Pietikäinen, Arto 2017: Joustava mieli tukena elämänkriiseissä. Duodecim, Helsinki. 

Ruishalme, Outi & Saaristo, Liisa 2007: Elämä satuttaa: kriisit ja niistä selviytyminen. Tammi, Helsinki. 

Sadeniemi Minna, Häkkinen Miikka, Koivisto Maaria, Ryhänen Teemu, Tsokkinen Anna-Liisa 2019: Viisas mieli -Opas tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville. Duodecim, Helsinki.

Salo-Chydenius, S., Holmberg, J. & Partanen, A. 2015: Riippuvuuskäyttäytyminen. Teoksessa Partanen, A., Holmberg J., Inkinen, M., Kurki, M., & Salo-Chydenius, S. 2015: Päihdehoitotyö. Sanoma Pro, Helsinki. 

Strosahl Kirk & Robinson Patricia 2017: . The Mindfulness and Acceptance Workbook for Depression: Using Acceptance and Commitment Therapy to Move Through Depression and Create a Life Worth Living. New Harbinger Publication, Oakland. 

THL 2019: Kouluterveyskysely. [Viitattu 4.2.2020]
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia/elintavat

Turku, Riikka 2007: Muutosta tukemassa: valmentava elämäntapaohjaus. Edita Publishing Oy, Helsinki. 

[wpforms id="239110" title="false" description="false"]
<div class="wpforms-container wpforms-container-full" id="wpforms-239110"><form id="wpforms-form-239110" class="wpforms-validate wpforms-form" data-formid="239110" method="post" enctype="multipart/form-data" action="/itseapuopas-lahteet/" data-token="aa1b2c6a6741ffaae8712757902b5c14"><noscript class="wpforms-error-noscript">Please enable JavaScript in your browser to complete this form.</noscript><div class="wpforms-page-indicator none" data-indicator="none" data-indicator-color="#72b239" data-scroll="1"></div><div class="wpforms-field-container"><div class="wpforms-page wpforms-page-1 "><div id="wpforms-239110-field_19-container" class="wpforms-field wpforms-field-pagebreak" data-field-id="19"></div><div id="wpforms-239110-field_11-container" class="wpforms-field wpforms-field-checkbox" data-field-id="11"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_11">1. Mihin hait tukea oppaasta?</label><ul id="wpforms-239110-field_11"><li class="choice-1 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_11_1" name="wpforms[fields][11][]" value="A) Omaan tilanteeseeni " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_11_1">A) Omaan tilanteeseeni </label></li><li class="choice-2 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_11_2" name="wpforms[fields][11][]" value="B) Läheisen tilanteeseen " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_11_2">B) Läheisen tilanteeseen </label></li><li class="choice-3 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_11_3" name="wpforms[fields][11][]" value="C) Asiakkaan tilanteeseen " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_11_3">C) Asiakkaan tilanteeseen </label></li><li class="choice-5 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_11_5" name="wpforms[fields][11][]" value="D) Mielenkiinnosta aiheeseen " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_11_5">D) Mielenkiinnosta aiheeseen </label></li></ul></div><div id="wpforms-239110-field_12-container" class="wpforms-field wpforms-field-text" data-field-id="12"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_12">E) Johonkin muuhun, mihin?</label><input type="text" id="wpforms-239110-field_12" class="wpforms-field-large" name="wpforms[fields][12]" ></div><div id="wpforms-239110-field_18-container" class="wpforms-field wpforms-field-pagebreak" data-field-id="18"><div class="wpforms-clear wpforms-pagebreak-left"><button class="wpforms-page-button wpforms-page-next" data-action="next" data-page="1" data-formid="239110" disabled>Seuraava</button></div></div></div><div class="wpforms-page wpforms-page-2 " style="display:none;"><div id="wpforms-239110-field_16-container" class="wpforms-field wpforms-field-checkbox" data-field-id="16"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_16">2. Mitä kautta löysit oppaaseen?</label><ul id="wpforms-239110-field_16"><li class="choice-1 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_16_1" name="wpforms[fields][16][]" value="A) Hakukoneen kautta " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_16_1">A) Hakukoneen kautta </label></li><li class="choice-2 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_16_2" name="wpforms[fields][16][]" value="B) palasistaeteenpäin.fi -sivuilta " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_16_2">B) palasistaeteenpäin.fi -sivuilta </label></li><li class="choice-3 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_16_3" name="wpforms[fields][16][]" value="C) Palasista eteenpäin -Facebook-sivuilta " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_16_3">C) Palasista eteenpäin -Facebook-sivuilta </label></li><li class="choice-5 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_16_5" name="wpforms[fields][16][]" value="D) Muualta somesta " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_16_5">D) Muualta somesta </label></li><li class="choice-7 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_16_7" name="wpforms[fields][16][]" value="E) sininauhaliitto.fi -sivuilta " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_16_7">E) sininauhaliitto.fi -sivuilta </label></li><li class="choice-8 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_16_8" name="wpforms[fields][16][]" value="F) irtihuumeista.fi sivuilta " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_16_8">F) irtihuumeista.fi sivuilta </label></li></ul></div><div id="wpforms-239110-field_17-container" class="wpforms-field wpforms-field-text" data-field-id="17"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_17">G) Muualta, mistä? </label><input type="text" id="wpforms-239110-field_17" class="wpforms-field-large" name="wpforms[fields][17]" placeholder=" " ></div><div id="wpforms-239110-field_21-container" class="wpforms-field wpforms-field-pagebreak" data-field-id="21"><div class="wpforms-clear wpforms-pagebreak-left"><button class="wpforms-page-button wpforms-page-next" data-action="next" data-page="2" data-formid="239110" disabled>Seuraava</button></div></div></div><div class="wpforms-page wpforms-page-3 " style="display:none;"><div id="wpforms-239110-field_15-container" class="wpforms-field wpforms-field-checkbox" data-field-id="15"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_15">3. Mikä oppaassa oli hyvää? </label><ul id="wpforms-239110-field_15"><li class="choice-1 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_15_1" name="wpforms[fields][15][]" value="A) Selkeys / luettavuus " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_15_1">A) Selkeys / luettavuus </label></li><li class="choice-2 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_15_2" name="wpforms[fields][15][]" value="B) Tehtävät " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_15_2">B) Tehtävät </label></li><li class="choice-3 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_15_3" name="wpforms[fields][15][]" value="C) Esimerkit ja tarinat " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_15_3">C) Esimerkit ja tarinat </label></li><li class="choice-5 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_15_5" name="wpforms[fields][15][]" value="D) Pituus " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_15_5">D) Pituus </label></li></ul></div><div id="wpforms-239110-field_22-container" class="wpforms-field wpforms-field-text" data-field-id="22"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_22">E) Jokin muu, mikä?</label><input type="text" id="wpforms-239110-field_22" class="wpforms-field-large" name="wpforms[fields][22]" ></div><div id="wpforms-239110-field_23-container" class="wpforms-field wpforms-field-pagebreak" data-field-id="23"><div class="wpforms-clear wpforms-pagebreak-left"><button class="wpforms-page-button wpforms-page-next" data-action="next" data-page="3" data-formid="239110" disabled>Seuraava</button></div></div></div><div class="wpforms-page wpforms-page-4 last " style="display:none;"><div id="wpforms-239110-field_14-container" class="wpforms-field wpforms-field-checkbox" data-field-id="14"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_14">4. Mitä jäit kaipaamaan? </label><ul id="wpforms-239110-field_14"><li class="choice-1 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_14_1" name="wpforms[fields][14][]" value="A) Selkeyttä " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_14_1">A) Selkeyttä </label></li><li class="choice-2 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_14_2" name="wpforms[fields][14][]" value="B) Tehtäviä " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_14_2">B) Tehtäviä </label></li><li class="choice-3 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_14_3" name="wpforms[fields][14][]" value="C) Kuvia / videoita " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_14_3">C) Kuvia / videoita </label></li><li class="choice-5 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_14_5" name="wpforms[fields][14][]" value="D) Esimerkkejä ja tarinoita " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_14_5">D) Esimerkkejä ja tarinoita </label></li></ul></div><div id="wpforms-239110-field_24-container" class="wpforms-field wpforms-field-text" data-field-id="24"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_24">E) Tietoa, mistä? </label><input type="text" id="wpforms-239110-field_24" class="wpforms-field-large" name="wpforms[fields][24]" ></div><div id="wpforms-239110-field_26-container" class="wpforms-field wpforms-field-text" data-field-id="26"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_26">F) Vähemmän tietoa, mitä jättäisit pois? </label><input type="text" id="wpforms-239110-field_26" class="wpforms-field-large" name="wpforms[fields][26]" ></div><div id="wpforms-239110-field_25-container" class="wpforms-field wpforms-field-text" data-field-id="25"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_25">G) Jotain muuta, mitä?</label><input type="text" id="wpforms-239110-field_25" class="wpforms-field-large" name="wpforms[fields][25]" ></div><div id="wpforms-239110-field_20-container" class="wpforms-field wpforms-field-pagebreak" data-field-id="20"><div class="wpforms-clear wpforms-pagebreak-left"></div></div></div></div><div class="wpforms-submit-container" style="display:none;"><input type="hidden" name="wpforms[id]" value="239110"><input type="hidden" name="wpforms[author]" value="1"><input type="hidden" name="wpforms[post_id]" value="4903"><button type="submit" name="wpforms[submit]" class="wpforms-submit om-trigger-conversion" id="wpforms-submit-239110" value="wpforms-submit" aria-live="assertive" >Lähetä</button></div></form></div> <!-- .wpforms-container -->