Aalto, M
., Alho, H& Niemelä, S. (toim.) 2018: Huume- ja lääkeriippuvuudet. Duodecim, Helsinki.  

Aalto, M. Alho, H& NiemeläS. 2018: Huumeiden ja lääkkeiden käyttö sosiaalisena ja kansanterveydellisenä ongelmana. Teoksessa Aalto, M., Alho, H. & Niemelä, S. (toim.) 2018: Huume- ja lääkeriippuvuudet. Duodecim, Helsinki.  

The Addiction and the Family International Network (AFINet) 2017a: Alcohol, Drugs, the Family and YOU: A Self-Help Handbook for Family Members. 3th edition. [Viitattu 29.1.2020]
https://www.afinetwork.info/docs/5-step/5-Step%20Self-help%20Handbook%203rd%20edition%20v1.1%20%205Feb17.pdf  

The Addiction and the Family International Network (AFINet) 2017b: Responding to Alcohol and Drug Problems in the Family: The 5-Step Method Practitioner Handbook A handbook for people trained to deliver the 5-Step Method. 3th edition. [Viitattu 29.1.2020]
https://www.afinetwork.info/docs/5-step/5-Step%20Practitioner%20Handbook%203rd%20edition%20v1.1%2031July17.pdf

5– Step Methodin työkirjat perustuvat useiden henkilöiden panokseen. Erityisesti niiden kehittämiseen ovat osallistuneet Alex Copello, Eva Copello, Sarah GalvaniAkanidomo IbangaMyaKrishnan, Jan Larkin, Majid Mahmood ja Ed Sipler.

Ford, B., Lam, P., John, OMauss, I. 2018: The Psychological Health Benefits of Accepting Negative Emotions and Thoughts: Laboratory, Diary, and Longitudinal Evidence. Journal of Personality and Social Psychology 2018, Vol. 115, No. 6, 1075–1092. American Psychological Association.  [Viitattu 29.1.2020]
https://eerlab.berkeley.edu/pdf/papers/Ford_etal_inpress_Acceptance2.pdf

Helsingin kaupunki 2020a: Päihdepoliklinikat. [Viitattu 10.8.2020] https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/paihdepalvelut/paihdepoliklinikat/

Helsingin kaupunki 2020b: Ympärivuorokautinen vieroitushoito. [Viitattu 10.8.2020] https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=2990

Johnson, Susan M. 2012: Kunpa sinut tuntisin paremmin. Keskustelemalla tunnekeskeiseen parisuhteeseen. Bookwell Oy, Jyväskylä.

Jääskinen, Anne-Mari 2017: Mitä  rageet?: lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen. Lasten Keskus, Helsinki. 

Karjalainen, K., Hakkarainen, P. & Salasuo, M. THL 25.02.2019: Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2018. Tilastoraportti 1/2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 25.02.2019. [Viitattu 29.1.2020]
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137660/Suomalaisten_huumeiden_k%c3%a4ytt%c3%b6_ja_huumeasenteet_2018_tilastoraportti.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Kivinen, S., Hägglund, H., Söderholm, P. & Kujala, V2012: Voikukkia -vertaistukiryhmät: Opas sijoitettujen lasten vanhempien vertaistukiryhmien perustamiseen ja ohjaamiseen. Voikukkia verkostohanke, Helsinki.  

Klatte, Bill & Thompson, Kate 2010: Lähimmäinen ongelmana – Lopeta murehtiminen näillä konsteilla pärjäät. Fabella, Lahti. 

KumarSameet M2005: Grieving MindfullyA Compassionate and Spiritual Guide to Coping with Loss. New Harbinger  Publication, Oakland. 

Leskinen, M., Lassila, A., Kalamaa A-M. & Rytkölä, E. 2003: Perhekeskeisen huumetyön opas. Irti Huumeista ry, Helsinki. 

Mielenterveystalo 2019:  Päihdeongelmat. [Viitattu 4.2.2020]
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/tietoa_oireista/Pages/paihdeongelmat.aspx

Mieli Suomen Mielenterveys ry 2019: Shokista uuteen alkuun. [Viitattu 4.2.2020]
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/kriisit/shokista-uuteen-alkuun

Niemelä, Solja 2018: Nuoret ja huumeet. Teoksessa Aalto, M., Alho, H. & Niemelä, S. (toim.) 2018: Huume- ja lääkeriippuvuudet. Duodecim, Helsinki. 

NeffKristin D. KnoxMarissa C. 2017Self-Compassion. [Viitattu 4.2.2020]
https://self-compassion.org/wp-content/uploads/2017/09/Neff.Knox2017.pdf 

Palosaari, Eija 2008: Lupa särkyä. Kriisistä elämäänEdita Publishing Oy, Helsinki. 

Pietikäinen, Arto 2017: Joustava mieli tukena elämänkriiseissä. Duodecim, Helsinki. 

Ruishalme, Outi & Saaristo, Liisa 2007: Elämä satuttaa: kriisit ja niistä selviytyminen. Tammi, Helsinki. 

Sadeniemi Minna, Häkkinen Miikka, Koivisto Maaria, Ryhänen Teemu, Tsokkinen Anna-Liisa 2019: Viisas mieli -Opas tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville. Duodecim, Helsinki.

Salo-Chydenius, S., Holmberg, J. & Partanen, A. 2015: Riippuvuuskäyttäytyminen. Teoksessa Partanen, A., Holmberg J., Inkinen, M., Kurki, M., & Salo-Chydenius, S. 2015: Päihdehoitotyö. Sanoma Pro, Helsinki. 

Strosahl Kirk & Robinson Patricia 2017: . The Mindfulness and Acceptance Workbook for Depression: Using Acceptance and Commitment Therapy to Move Through Depression and Create a Life Worth Living. New Harbinger Publication, Oakland. 

THL 2019: Kouluterveyskysely. [Viitattu 4.2.2020]
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia/elintavat

Tuomola, Pekka 2018. Läheiset ja huume- ja lääkeriippuvuus. Teoksessa Aalto, Mauri &Alho, Hannu & Niemelä, Solja (toim.) Huume- ja lääkeriippuvuudet. 1.painos. Helsinki:Duodecim, 176-178. 184

Turku, Riikka 2007: Muutosta tukemassa: valmentava elämäntapaohjaus. Edita Publishing Oy, Helsinki. 

Vorma, Helena & Partanen, Airi 2018. Palvelujärjestelmä päihteiden käyttäjien hoidossa. Teoksessa Aalto, Mauri &Alho, Hannu & Niemelä,Solja (toim.) Huume- ja lääkeriippuvuudet. 1.painos. Helsinki:Duodecim, 94-95